Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno - sadové úpravy areálu sportoviště

Brno, 2016